Rotary 3131 - Meeting Details

Club Meeting Details

Meeting Details

Meeting Date 02 Aug 2021
Meeting Time 18:30:00
Location Hybrid Meeting
Meeting Type Regular
Meeting Topic Induction of new Members
Meeting Agenda - Updates on on-going projects - Induction of new members
Chief Guest
Joint Meeting With
Club Members Present 51
Minutes of Meeting - Induction of 5 new members completed


Meeting Date 02 Aug 2021
Meeting Time 18:30:00
Location Virtual zoom meeting
Meeting Type Regular
Meeting Topic Breast cancer awareness
Meeting Agenda breast cancer awareness
Chief Guest Sarita Sonalkar
Joint Meeting With
Club Members Present 18
Minutes of Meeting minutes for the subject discussion with members


Meeting Date 02 Aug 2021
Meeting Time 19:30:00
Location Online Zoom
Meeting Type Regular
Meeting Topic weekly Meeting
Meeting Agenda सोमवार दिनांक 2 ऑगस्ट रोजी आपल्या क्लब मध्ये भारत विकास परिषदेचे अध्यक्ष श्री रामचंद्र एकबोटे आणि त्यांचे 2 सहकारी विनय खटावकर आणि जयंत जेस्ते येणार आहेत. भारत विकास परिषद ही सामाजिक सेवा देणारी संस्था असून संस्कार सेवा समर्पण संपर्क आणि सहयोग हे त्यांचे ब्रीद आहे. विकलांग लोकांसाठी काम करणारी आणि असे विकलांग शोधून त्यांच्यासाठी कृत्रिम अवयव बनवणारी ही संस्था आहे. त्यांचे हे महान कार्य, संस्थेचा आवाका आणि व्याप्ती जाणून घेऊया वर उल्लेख केलेल्या त्रिमूर्तीकडून.. अर्थात झूम वर
Chief Guest भारत विकास परिषदेचे अध्यक्ष श्री रामचंद्र एकबोटे आणि त्यांचे 2 सहकारी विनय खटावकर आणि जयंत जेस्ते
Joint Meeting With
Club Members Present 58
Minutes of Meeting सोमवार दिनांक 2 ऑगस्ट रोजी आपल्या क्लब मध्ये भारत विकास परिषदेचे अध्यक्ष श्री रामचंद्र एकबोटे आणि त्यांचे 2 सहकारी विनय खटावकर आणि जयंत जेस्ते येणार आहेत. भारत विकास परिषद ही सामाजिक सेवा देणारी संस्था असून संस्कार सेवा समर्पण संपर्क आणि सहयोग हे त्यांचे ब्रीद आहे. विकलांग लोकांसाठी काम करणारी आणि असे विकलांग शोधून त्यांच्यासाठी कृत्रिम अवयव बनवणारी ही संस्था आहे. त्यांचे हे महान कार्य, संस्थेचा आवाका आणि व्याप्ती जाणून घेऊया वर उल्लेख केलेल्या त्रिमूर्तीकडून.. अर्थात झूम वर


Meeting Date 02 Aug 2021
Meeting Time 22:30:00
Location Zoom
Meeting Type Regular
Meeting Topic Internal Meet with 22 Club Presidents
Meeting Agenda
Chief Guest
Joint Meeting With
Club Members Present 0
Minutes of Meeting Internal Meet with 22 Club Presidents


Meeting Date 02 Aug 2021
Meeting Time 07:30:00
Location South Hall
Meeting Type Regular
Meeting Topic Medical Field & Its Commercialization
Meeting Agenda
Chief Guest Dr Shriram Geet
Joint Meeting With
Club Members Present 120
Minutes of Meeting DR SHRIRAM GEET ON MEDICAL FIELD & COMMERCIALIZATION


Meeting Date 02 Aug 2021
Meeting Time 19:00:00
Location RCC Near Thermax Chowk
Meeting Type Regular
Meeting Topic Installation preparation
Meeting Agenda Meeting will start at 7.00pm. National Anthem. Welcome guests speaker on dais. Recite 4way test. Welcome to guests present. Felicitation. Directors announcement. Introduction of speaker. Speaker spoke for 30 min. Felicitation of speaker. Vote of thanks by president.
Chief Guest NA
Joint Meeting With
Club Members Present 27
Minutes of Meeting Meeting will start at 7.00pm. National Anthem. Welcome guests speaker on dais. Recite 4way test. Welcome to guests present. Felicitation. Directors announcement. Introduction of speaker. Speaker spoke for 30 min. Felicitation of speaker. Vote of thanks by president.