Rotary 3131 - Meeting Details

Club Meeting Details

Meeting Details

Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 00:00:00
Location Tarwade Clarks Inn
Meeting Type Club Assembly
Meeting Topic DGVisit..
Meeting Agenda DG Visit
Chief Guest DGRtn Dr Anil Parmar
Joint Meeting With
Club Members Present 50
Minutes of Meeting Club report, address by DG


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 19:00:00
Location RCC G block chinchwad
Meeting Type Regular
Meeting Topic Dancing techniques coaching
Meeting Agenda Hi friends Past president Rtn Sudhir & Rtn Renu Mitraji will be hosting our Regular weekly meeting on Friday 23rd December, please attend in large nos as besides enjoying delicious fellowship you will be taught quick dance steps by our visiting Guest on that day So that you get prepared for Our new year Dance party ??????????????????
Chief Guest
Joint Meeting With
Club Members Present 45
Minutes of Meeting Dance techniques coaching followed by delicious fellowship hosted by rtn pp sudhir and renu Mitra


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 19:00:00
Location SevaSadan Highschool, Near Deenanath Mangeshkar Hospital, Erandwane, PUNE-411004.
Meeting Type Club Assembly
Meeting Topic A.G. Visit
Meeting Agenda Weekly Meeting No 23 On 23.12.22 AG Visit Dear All members, As communicated on 9th meeting and follow on message. We have scheduled our program as follows. 1) AG visit -23/12/2022 Friday During this visit all members are requested to attend in full strength as AG will be addressing the club. Further our DG online visit is scheduled on Thursday 29th Dec. AG guidence to club will be important . Venue for the meeting is Sevasadan school. Time : 7.00 pm to 9.30 Dinner: 9.30 onward Pl confirm your attendance, yes or no here under. Regards RD Jadhav Secretary
Chief Guest Rtn. Amrita Deogaokar
Joint Meeting With
Club Members Present 20
Minutes of Meeting AG Amruta Deogaonkar first met the BOD members and took review of physical documents/ proofs of payment of RI/ District Dues & Rotary News etc. Then the regular meeting with all members started with National Anthem, birthday & anniversary recognition. All BoD members presented various activities completed in their avenues & to be accomplished during next 6 months. Later she gave various tips & guidance on what more is expected by our District Governor Dr.Anil Parmar, from our club. The meeting was concluded with yummy dinner of Shrikhand-Puri, Veg Pulao etc.


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 19:30:00
Location Dnyanada Prashala DP Road, Pune 411052.
Meeting Type Regular
Meeting Topic अंकशास्त्राची सफर
Meeting Agenda विकली मिटींग
Chief Guest देशपांडे सर
Joint Meeting With
Club Members Present 24
Minutes of Meeting अंकशास्त्राची सफर M R Deshpande अंकशास्त्राची सफर हा देशपांडे सर म्हणजे मनोज देशपांडे यांनी जन्मतारीख, मोबाईल नंबर आणि सही करण्याची पध्दत यावरून माणसाचा स्वभाव, वागणूक आणि इतरांशी वागण्याची पद्धत, समाज, कुटुंब इथं त्याचं किंवा तिचं वर्तन यांचा या अंकांवरुन कसा अंदाज बांधायचा हे देशपांडे सरांनी काल शुक्रवारी २३डिसेंबर ला आपल्या विकली मिटींग मधे फारच सुंदर पद्धतीने सांगितलं. हे सांगताना त्यांनी खुसखुशीत विनोद व निदा फाजली, इलाही जमादार, सुरेश भट प्रभूतींच्या गजला व शेर यांचा फार सुरेख उपयोग केला. dd-mm-yyyy या फॉर्ममधील जन्मतारखेमधील अंकांची बेरीज करून मूल्यांक व भाग्यांक कसा काढायचा व वयाच्या ३० व्या वर्षांपर्यंत किंवा लग्न होईपर्यंत मुल्यांक व नंतर भाग्यांक कसे प्रभावी ठरतात हे देशपांडे सरांनी सांगितले. ( m+m - ही बेरीज एक अंक येईपर्यंत आणली केली की तो मूल्यांक आणि m+m+d +d +y+y+y+y यातून येणारा अंक हा भाग्यांक ) त्यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार ० ते ९ या अंकांबद्दल पुढील माहिती मिळाली. 1.. .. १ हा सूर्यासाठी हे लोक साधारण agile n alert चपळ, , सडपातळ असतात , ते पांढरे किंवा branded कपडे वापरतात - त्यांच्यात leadership qualities असतात आणि जिथं जातील तिथं लोकांना एकत्र करून पुढे जातात एक म्हणजे राजा...त्यांच्या वाकड्यात जाऊन चालत नाही जे यांच्या साठी काम करतात त्यांची हे काळजी घेतात. २... २ म्हणजे चंद्र म्हणजे जणू राणी...attention seeking... Moody... चंद्राच्या कलेप्रमाणे स्वभाव... त्यांच्या ठायी moodswings असतात - ते गोरे किंवा उजळ असतात , आणि caretaker ही ३... हे लोक गुरु... उत्तम मार्गदर्शक, सल्लागार, mentor. असतात .- देवांचे गुरु बॢहस्पती तसे हे ४...४ म्हणजे हर्षल...हे जनरली back stageला असतात , खूप scholar, पण हे impatient असू शकतात त्यांना सारखा घाम येतो - त्यांची अनेक प्रसंगात उदा. ट्रॅफिक जॅम मध्ये घालमेल होते . अस्थिरता अस्वस्थता सावलीसारखी यांच्या मागे असते ... हे लोक technical असतात - त्यांनी श्वास सावकाश घ्यावे, ५... म्हणजे बुध...हे राजकुमार..हुशार असतात पण तरीही always seek expert guidance , don't work without advice or help, कायम smiling व हसतमुख असतात. ६..हे लोक शुक्र...दैत्यांचे गुरु.... साहित्य संगीत कला...फेलोशिप..प्रवास, अत्तराची आवड असणारे ..रसिक असतात ७.. म्हणजे नेपच्यून, केतू...गूढ शास्त्र... intuition... अंतर्मुख... विचार करून निर्णय घेणारे असे असतात ८... म्हणजे शनी...यांना नैतिकता,morality महत्वाची , legal- कायद्याने .वागणारी असतात .. प्रामाणिक...व्यवसायात, खाजगीत...कायम यांची कामं उशीरा होतात, पण ती trustworthy - व्यवसायात वगैरे विश्वास ठेवावा अशी असतात - यांना काळा रंग आवडतो, ९.. हे लोक म्हणजे मंगळाचा प्रभाव असणारे ... सेनापती...बिग ब्रदर...फ्रेंडलिस्ट मधे असायलाच हवी अशी ही मंडळी ...कायम मदतीला तयार..dashing Always ahead प्रत्येक अंकाचं वैशिष्ट्य सांगताना देशपांडे सरांनी दोन अंकांमधील आपापसातले संबंध कसे असतात..‌मग ते नवराबायको असैत किंवा आई मुलगा किंवा वडील मुलगी हे सांगितलं - २ आणि ४.. कायम खटकतं ३ आणि ६...नियम पाळणारा व न पाळणारे १ आणि ८... बिल्कुल जमतं नाही...१ लगेच करु...८ उद्या करु २ आणि ६....असं करू तसं करु आणि तू बोलत रहा मी ऐकत रहातो असे त्यांचे एकमेकातले संबंध असू शकतात मोबाईल नंबर मधल्या अंकांवरूनही काही अंदाज काढता येतात असं कळलं ...मोबाईल नंबर मध्ये १, २.असतील तर savings करणारे , १ आणि ८ असतील ....घर के बाहर...no home comfort असणारे , 9 आणि 6असतील तर management मधले. देशपांडे सरांनी १-९ अंकांबद्दल सांगितलं पण शुन्याबद्दल ते बोलले नाहीत - बहुदा Zero शून्य हे पूर्ण ब्रम्हांड असावं आणि त्यात अडकलं की दैनंदिन व्यावहारिक जगातल्या कामांकडे दुर्लक्ष आणि मग delay in work.. तसंही जन्मतारखेत मूल्यांक किंवा भाग्यांक शून्य "०" येताच नाही. सही वरून माणसाचं व्यक्तिमत्व ओळखणं ही एक कला आहे हे काल कळालं. Sign reflects subconscious mind of a person हे काल कळालं. A. B Joshi हे नाव आणि त्यांच्या सही करण्याच्या प्रकारांवरून तो माणूस कसा असू शकतो हे देशपांडेंनी फार खुमासदार पद्धतीत सांगितलं. या नावातलं A ...म्हणजे self, B ...father or mother आणि J oshi... म्हणजे wife Third letter refers to wife or mother. आडनाव सुरवातीला म्हणजे Joshi A B अशी सही करणारे emotional असतात असं सांगताना Doing Action by emotion is wrong हे कळतं . ज्याची Unreadable sign म्हणजे नीट वाचता न येणारी सही असते त्यांचं व्यक्तीमत्व न कळणारं असतं. सही मधलं पाहिलं अक्षर मोठं - First letter big असेल तर माणूस कर्तृत्ववान - Third letter big असेल तर more weightage to wife or mother असे काही निष्कर्ष काढता येतात. आपली सही सही असल्यास नक्कीच प्रगती होते आणि नातेसंबंध दृढ होतात, असं देशपांडे सरांच्या पत्रकावर लिहिले आहे म्हणजे सही सही असेल तर कामं सही होतात, आयुष्य सही होतं असं म्हणायला हरकत नाही जो पुरुष किंवा स्त्री सहीमध्ये वडील किंवा नवरा यांचं लेटर ठेवत नाही त्यांना संघर्ष करायला लागतो असं देशपांडे सरांच्या बोलण्यातून कळालं . आईचं प्रेम नैसर्गिक असत आणि बायकोचं... conditional love असं जरी देशपांडे म्हणाले ते आई बाबतीत जरी खरं असलं तरी बायकोबद्दल सरसकट म्हणता येणार नाही असं मला वाटलं. पण वर्तमान चांगलं तर भविष्य चांगलं आणि आई मुलगा, बाप व मुलगी यांच्यात चांगलं नातं असेल तर मुलगा किंवा मुलगी त्यांच्या पार्टनरला सुखी ठेवतात हे मात्र खरं . Man - माणूस म्हणजे ...ego आणि Woman म्हणजे emotion - Don't hurt ego or emotion of anyone हे सर्वानी आचरणात आणायला काहीच हरकत नाही. आयुष्याशी अजून माझा करार बाकी आहे, मनाप्रमाणे जगायचे - गुंतत गेलो दोघे आपण अशा गजला ऐकवून देशपांडे सरांचा कार्यक्रम संपला. रो संतोष जोशींनी देशपांडे सरांची सुरवातीला ओळख करून दिली होती तर ॲन धनश्री यांनी आभारप्रदर्शन केले. कुणाचा या numerology किंवा ग्राफॉलॉजि वर विश्वास असो व नसो - पण चांगले विचार व आचारपद्धती आचरण करायला काहीच हरकत नाही देशपांडेंनी सांगितलेले ३ सोपे उपाय अमर्याद आनंद मिळवण्यासाठी नक्कीच उपयोगी पडतील. Three exercises to do to get abundance of pleasure.... १ विस्तिर्ण पसरलेले आकाश रोज पहा २ हिरव्या झाडांकडे पहा... ३. जलाशयाचे पहा ... प्रगती , अथांग आनंद मिळवा रो राहुल लाळे


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 20:00:00
Location Rotary Community Center Sector 19, New Panvel next to St. George's Church, Plot No. 18, New Panvel Flyover, Panvel, Navi Mumbai, Maharashtra, 410206
Meeting Type Regular
Meeting Topic Family Meeting
Meeting Agenda Dignitaries to take seat on dias 2 Meeting call to Order President 3 National Anthem All members 4 Welcome and PPT President 5. Introduction of PP Rtn Dr.N K Mishra and Rtn. Dr. Shobha Mishra of Rotary Club of MUZAFFARPUR PE Sudhir Chakole 6 Felicitation of a. PP Rtn Dr.N K Mishra President b. Rtn. Dr. Shobha Mishra President c. Annet. Sonal Naik Dr. Shobha Mishra d Rtn Sanjay Khade PP Rtn Dr.N K Mishra e Rtn Sunita Chaudhari Dr. Shobha Mishra f. Mr. Hemant Jangam PP Rtn Dr.N K Mishra 7.a. Speech PP Rtn Dr.N K Mishra b. Speech Dr. Shobha Mishra 8. Vote of Thanks Secretary 9 Adjournment of Meeting President Mukund 10. Entertainment 11. Followed by Dinner
Chief Guest PP Rtn Dr.N K Mishra and Rtn. President Dr. Shobha Mishra of Rotary Club of MUZAFFARPUR PE
Joint Meeting With
Club Members Present 22
Minutes of Meeting Welcome and PPT President Introduction of PP Rtn Dr.N K Mishra and Rtn. Dr. Shobha Mishra of Rotary Club of MUZAFFARPUR PE Sudhir Chakole Felicitation of a. PP Rtn Dr.N K Mishra President b. Rtn. Dr. Shobha Mishra President c. Rtn Sanjay Khade PP Rtn Dr.N K Mishra e Rtn Sunita Chaudhari Dr. Shobha Mishra f. Mr. Hemant Jangam PP Rtn Dr.N K Mishra 7.a. Speech PP Rtn Dr.N K Mishra b. Speech Dr. Shobha Mishra President Entertainment . Followed by Dinner


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 07:00:00
Location Pebble Hall CHS Ltd Hall [Tower C]
Meeting Type Regular
Meeting Topic As per agenda
Meeting Agenda Meeting Agenda is as below: 1. Fellowship / Hi-Tea / Assimilation - 7.00 pm to 7.25 pm - All members 2. Settle Down in the Hall - 7.25 pm to 7.30 pm - All members 3. Meeting called to order - 7.30 pm to 7.31 pm - President 4. National Anthem - 7.31 pm to 7.33 pm - All members 5. Updates by President - 7.34 pm to 7.40 pm (Follow-up with the members for RY Dues for 2022-23, Rent Agreement etc.) 6. AG Rtn Prakash Jethwa - 7.41 pm to 7.54 pm - General Talk [How to run Rotary Club] 7. Introduction of Speaker - 7.55 pm to 7.57 pm - Rtn. Suryakant Patil 8. Speaker speaks: - 7.57 pm to 8.22 pm - Rtn C R CHANCHAL (Topic - ICELIFE INNOVATION IN CASE OF EMERGENCY) 9. Questions and Answers - 8.22 pm to 8.27 pm - All Members/Rtn C R Chanchal 10. Vote of Thanks - 8.27 pm to 8.29 pm - Rtn. Adesh Khanna 11. Meeting Adjourned - 8.29 pm to 8.30 pm - President
Chief Guest AG Rtn Prakash Jethwa
Joint Meeting With
Club Members Present 14
Minutes of Meeting Members assimilated with fellowship by Pooja Thakur. Members were updated on fee collection process and dues reminder and upcoming events by President Neeta Patil. Family night on 7th January was discussed and duties allotted. Rtn. Prakash Jethwa addressed the members about Rotary International and District activities. Rtn Suryakant Patil updated the members about the district events attended by him and ideas for future projects in association with RC Nigdi and other clubs. Speaker of the meeting Rtn Chanchal Rai explained to the members about his company's project ICELIFE and how it can be used in case of emergencies. president proposed that this be taken up as a project by Rc Belmondo to provide insurance and QR codes to all. attending members agreed on the same. questions regarding ICELIFE was asked and answered by Chanchal.


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 00:00:00
Location Online
Meeting Type Regular
Meeting Topic Mindfulness
Meeting Agenda As per table plan
Chief Guest Rtn Vrinda Wlimbe
Joint Meeting With
Club Members Present 23
Minutes of Meeting As per table plan


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 00:00:00
Location Balgandharv Rangmandir Pune
Meeting Type Regular
Meeting Topic Musical Tambola by Sandeep Panchwatkar
Meeting Agenda Musical Tombola
Chief Guest Mr. Aditya Behere
Joint Meeting With
Club Members Present 60
Minutes of Meeting Everyone enjoyed musical Tambola.More than 350Rotarians ,Ann's and family members were present.


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 00:00:00
Location RMD Sinhagad Institute,Bangalore Mumbai Highway,Warje, Pune-411058
Meeting Type BOD
Meeting Topic BOD 6 PLANNING FOR JAN 23
Meeting Agenda BOD review meeting
Chief Guest NA
Joint Meeting With
Club Members Present 8
Minutes of Meeting REVIEW OF THE MONTH


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 21:00:00
Location RMD TECHNICAL ISNTITUTE
Meeting Type Regular
Meeting Topic CHIRSTAM PARTY
Meeting Agenda
Chief Guest NONE
Joint Meeting With
Club Members Present 20
Minutes of Meeting CHRITMAS CELBRATION WITH DANCE AND GAMES - RYE CANDITAE SIMON ATTENDED THIS MEETING


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 21:00:00
Location Online
Meeting Type BOD
Meeting Topic BOD Meeting
Meeting Agenda 1. Nominate a member to vote in Josh conference behalf of club 2. Felicitation of logistic partners during DG visit 3. Water heater to Deaf and Dumb School, Hadapsar 4. Discussion on Saksham project.
Chief Guest
Joint Meeting With
Club Members Present
Minutes of Meeting


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 18:30:00
Location Rotary Community hall,Chakan.
Meeting Type Regular
Meeting Topic Rotary District conferance discuss
Meeting Agenda 1)National Athem. 2) Fellowship wellcome 3) Birthday Wishes 4)Rotary 2 Nd Term fees discuss 5)Trust Discuss 6) Callender 2023 Distribution by dr. Amol Benake sir 7)Wellcome Dr.Amol Benake sir. 8) Thank Speech
Chief Guest Rot. Anup Dadge
Joint Meeting With
Club Members Present 9
Minutes of Meeting 90


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 19:30:00
Location Rotary Community hall,Chakan.
Meeting Type BOD
Meeting Topic Rotary 6 Month Expenditure Presentation
Meeting Agenda 1)Rotary club 6 Month Expenditure Presentation and Accepted 2) Rotary 2 Nd Fees Discuss 3) Project Discuss
Chief Guest President Anup Dadge
Joint Meeting With
Club Members Present 9
Minutes of Meeting 60


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 21:00:00
Location SURUCHI BANQUATE HALL
Meeting Type Club Assembly
Meeting Topic 1. Dence Forest Project 2. New Membership Addition 3. Selection Of President for year 25-26 4. Selection of non board trust member 5. Declaration of board for year 23-24
Meeting Agenda
Chief Guest
Joint Meeting With
Club Members Present 0
Minutes of Meeting .


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 07:30:00
Location Global Hall
Meeting Type Regular
Meeting Topic Half Yearly review meeting
Meeting Agenda This is a time to take a look at RCPP's journey for this year so far and also to understand our plan for the rest of the year. (थोडक्यात, आढावा बैठक) BOD will present about our achievements so far and also the plans ahead. The meeting was an open discussion meeting , where we wished every member to express his or her views on the upcoming projects and programs and also journey so far.
Chief Guest
Joint Meeting With
Club Members Present 40
Minutes of Meeting Secretory Vinayak welcomed all members to join a meeting. He did secretarial announcements. President briefed members about the agenda of the meeting. BOD members came forward and briefed about the projects club did in last Six months. They also show cased the plan for the next Six months. Discussed on upcoming Global Grant project. Execution of past Global Grant project, RYLA and all important dates announced. All Membered appreciated the efforts taken by President and BOD.


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 06:00:00
Location pune
Meeting Type Regular
Meeting Topic Assimilation with satellite club members
Meeting Agenda synergy meeting with satellite clubs
Chief Guest IPDG Pankaj Shah and DGE Manjoo Phadke
Joint Meeting With
Club Members Present 2
Minutes of Meeting synergy meeting and dinner with 7 satellite clubs members


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 20:00:00
Location E1/804, Laketown Society, Bibwewadi Pune
Meeting Type BOD
Meeting Topic Discussion of various projects
Meeting Agenda 1. Discussion of dispatch scheduling to partner clubs in RID 3170 2. Discussion on cancer Detection Camp project 3. Discussion of Project Garmahat
Chief Guest President
Joint Meeting With
Club Members Present 14
Minutes of Meeting 1. Discussion of dispatch scheduling to partner clubs in RID 3170 - bottlenecks identified and solutions were discussed 2. Discussion on cancer Detection Camp project - proposed partnership with RCP Lokmanyanagar 3. Discussion of Project Garmahat - Procurement of jackets postponed as there is no significant temperature drop


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 19:30:00
Location Damle Hall Law College Road
Meeting Type Club Assembly
Meeting Topic 2nd Club Assembly
Meeting Agenda Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of Rotary Club of Pune Pride will be held on Friday 23rd Dec 2022, 7.30 PM at Damale Hall to transact the following business Agenda 1. To appoint a Chairperson for the AGM 2. Presentation by President on the progress made during 2nd quarter of the current year 2022-23 and planning of the major milestones in next three months. 3. Confirmation and announcement of Board of Directors for the year 2023-24. Kindly refer IPP Ashwini's e mail of November regarding "Provisional Board" for the year 23-24. 4. To transact any other business with the permission of the Chairperson. With Warm Regards, Yours in Rotary, Rtn. Radha Gokhale Secretary Rotary Club of Pune Pride RID 3131
Chief Guest
Joint Meeting With
Club Members Present 36
Minutes of Meeting Minutes of Meeting Meeting Start Time: 20.00 HRS Meeting started with the President, Rtn. Ujwal Kele giving an overview of the key events over the preceding fortnight, with a special reference to the fact that after a while the club was meeting at the designated, regular venue. Secretary Rtn. Radha made the birthday announcements and the birthday boys and girls were greeted with poetry for each one of them penned by Rtn. Sunita Kele. President Rtn. Ujwal Kele was appointed as the Chairman, to preside over the assembly. The motion was initiated by Rtn. Sudhir Bapat and seconded by Rtn. Harshwardhan Bhave. Announcement of names of BOD for 2023-24 was made by President Rtn. Ujwal Kele. The BOD will be represented by PE Rtn. Sudhir Bapat.


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 15:00:00
Location Phaltan
Meeting Type Regular
Meeting Topic Cold Storage Project
Meeting Agenda
Chief Guest
Joint Meeting With
Club Members Present
Minutes of Meeting


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 21:00:00
Location Panel Gymkhana
Meeting Type Regular
Meeting Topic Positive health - by Dr.Ranade
Meeting Agenda Lecture by Guest on Positive Health
Chief Guest Dr.Ranade
Joint Meeting With
Club Members Present 15
Minutes of Meeting Very senior Physician Dr. Arun Ranade shared his knowledge and explained how to maintain good health with better habits of eating well and regular excercise.


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 19:00:00
Location Saraf Honda Automotives
Meeting Type BOD
Meeting Topic Hurda Party Fellowship
Meeting Agenda discussion on MOUs , discussion on hurda party organization, discussion on new member induction
Chief Guest President
Joint Meeting With
Club Members Present
Minutes of Meeting


Meeting Date 23 Dec 2022
Meeting Time 19:30:00
Location Sarita Vidyalay, Mitra Mandal Chowk, Pune
Meeting Type Regular
Meeting Topic Christmas Celebration within games
Meeting Agenda In this meeting, we would celebrate Christmas with Rotaract club of Rennaissance and a few guests with the fun games planned by the rotractors.
Chief Guest
Joint Meeting With
Club Members Present 30
Minutes of Meeting In this meeting, we celebrated Christmas with Rotaract club of Rennaissance and a few guests with the fun games planned by the rotractors.